שליחת מייל תודה אוטומתי

מערכת Leadim מאפשרת לשלוח מייל תודה אוטומטי ללידים שנקלטים במערכת. שליחת מייל תודה מוגדרת ברמת ערוץ לקליטת לידים ותופסת לכל הלידים נקלטים דרך אותו ערוץ. השליחה מתבצעת לכל השדות מסוג דוא"ל שמוגדרים באותו ערוץ. במידה וערוץ לא מכיל אף שדה מסוג דוא"ל מודול מייל תודה לא יעבוד ולא ישלח מיילים.

תוכן של מייל תודה מתבסס על תבנית מוגדרות מראש.

מייל תודה יכול להישלח במקרים הבאים:
  • מייד אחרי שליד נקלט במערכת
  • מייד אחרי שליד עבר תהליך טיוב וסומן כמטוייב
הפעלה
על-מנת להפעיל שליחת מייל תודה עבור ערוץ ספציפי יש לבחור את הערוץ המתאים ולפתוח אותו לעריכה. בפרטי הערוץ בסעיף הודעות אוטומתיות ניתן לבחור תבניות שישמשו לשליחת מיילים אוטומתיים בכל אחד ממקרים מתוארים הנ"ל.חשוב!
הפעלת מודול שליחת מייל תודה מותנית ברכישת חבילת מיילים. לפרטים יש לפנות לנציג מכירות. 


מודולים: דיוור במייל