יומן: כיצד לבחור אילו שדות יופיעו בתצוגת המשימה?

ניתן להגדיר אילו שדות יופיעו בתצוגת המשימה במסך "יומן" באופן הבא:
הגדרות > משימות > "שדות ליד לתצוגה בתיאור משימה"
* זכרו לבצע שמירה בסיום הפעולה!

מודולים: שאלות נפוצות,  מודול משימות