שליחת סמס תודה אוטומתי

מערכת Leadim מאפשרת לשלוח סמס תודה אוטומטי ללידים שנקלטים במערכת. שליחת סמס תודה מוגדרת ברמת ערוץ לקליטת לידים ותופסת לכל הלידים נקלטים דרך אותו ערוץ. השליחה מתבצעת לכל השדות מסוג טלפון אשר מכילים מספר טלפון סלולארי חוקי. במידה וערוץ לא מכיל אף שדה מסוג טלפון מודול סמס תודה לא יעבוד ולא ישלח סמסים. 

תוכן של סמס תודה מתבסס על תבנית מוגדרות מראש.

מייל תודה יכול להישלח במקרים הבאים:
  • מייד אחרי שליד נקלט במערכת
  • מייד אחרי שליד עבר תהליך טיוב וסומן כמטוייב
הפעלה
על-מנת להפעיל שליחת סמס תודה עבור ערוץ ספציפי יש לבחור את הערוץ המתאים ולפתוח אותו לעריכה. בפרטי הערוץ בסעיף הודעות אוטומתיות ניתן לבחור תבניות שישמשו לשליחת סמסים אוטומתיים בכל אחד ממקרים מתוארים הנ"ל.חשוב!
הפעלת מודול שליחת סמס תודה מותנית ברכישת חבילת הודעות סמס. לפרטים יש לפנות לנציג מכירות.


 


מודולים: דיוור בסמס