הגדרות >> טיוב לידים >> לשונית מתקדם

הגדרות  טיוב לידים מתקדם

במסך זה מרוכזות הגדרות מתקדמות שמגדירות התנהגות של מודול טיוב:
  • הסתר לידים ממטייבים לאחר טיוב – אם מופעל מטייבים לא יוכלו לראות לידים שעברו תהליך טיוב ונמצאים בסטטוס טיוב ליד מטוייב או ליד פסול. למטייבים תהינה גישה אך ורק ללידים שממתינים לטיוב או שנמצאים אצלם בטיוב ברגע זה.
  • אישור פעולות טיוב - אם מופעל בסיום תהליך טיוב (סימון ליד כמטוייב או כפסול) המערכת תציג למטייב פופאפ נוסף ותדרוש לאשר פעולה.
  • חובת בחירת סיבת פסילה בסימון ליד כפסול – אם מופעל המטייבים לא יוכלו לסמן ליד כפסול בלי לבחור סיבת פסילה. כלומר פסילת ליד תחייב לבחור סיבת פסילה.
  • חובת אי-בחירה סיבת פסילה ללידים מטוייבים – אם מופעל המטייבים לא יוכלו לסמן ליד כמטוייב עם בחרו לו סיבת פסילה. זה יבטיח ששדה סיבת פסילה יהיה ריק בלידים שעברו טיוב בהצלחה.
  • מס' דקות לשחרור אוטומטי – פרמטר זה קובע אורך של פרק זמן בדקות שבזמן הזה מטייב שלקח ליד לטיפול חייב לסיים את הטיפול ולקבוע האם ליד הזה הוא מטוייב או פסול. במידה ופרק זמן עבר ומטייב שלקח את הליד לא סיים תהליך טיוב, הליד משתחרר וחוזר למאגר לידים כללי שמטייבים אחרים יכולים לקחת אותו לטיוב.


מודולים: מודול מטייבים,  טיוב לידים,  הגדרות