הגדרות >> בקרת איכות >> רשימה שחורה (טלפונים)

הגדרות  בקרת איכות לשונית רשימה שחורה (טלפונים)

מערכת Leadim מאפשרת לנהל רשימה שחורה (BLACK LIST) של מספרי טלפון בעייתיים. אם נקלט ליד עם מספר טלפון שמופיע ברשימה שחורה - ליד זה יסומן בצורה מיוחדת כדי להתריע שמדובר על הליד שעשה בעיות בעבר.

מסך זה מאד פשוט לתפעול. הוא מאפשר:

להוסיף מספרי טלפון לרשימה:
1. קליק על כפתור 
2. הוספת מספר טלפון בחלון פופאפ שנפח
3. קליק על הכפתור שמור להוספת המספר לרשימה

לערוך מספר שכבר נמצא ברשימה:
1. קליק על השורה בטבלת עם המספר אותו רוצים לערוך
2. עריכת מספר בחלון פופאפ שנפתח
3. קליק על הכפתור שמור לעדכון המספר

למחוק מספרים מרשימה שחורה:
1. סימון של השורה עם המספר הרלבנטית עם צקבוקס (ניתן לסמן יותר משורה אחת)
2. קליק על הכפתור מחיקה  שמופיע אחרי שמסמנים לפחות שורה אחת


מודולים: הגדרות,  בקרת איכות,  בקרת איכות - רשימה שחורה (טלפונים)