הרשימה השחורה - סימון לידים המכילים מספרי טלפון מרשימת הטלפונים הבלתי רצויים

מערכת Leadim מאפשרת לנהל רשימה שחורה (BLACK LIST) של מספרי טלפון בעייתיים. במקרה של קליטת ליד המכיל מספר טלפון מהרשימה השחורה, יסומן הליד בצורה מיוחדת כדי להזהיר מפני הניסיון השלילי עם אותו מספר הטלפון.

את הרשימה השחורה של מספרי הטלפון ניתן לנהל במסך הגדרות.
בכל ליד חדש שנקלט, בודקת מערכת Lead.im האם יש בו שדה מסוג טלפון שמכיל מספר טלפון מהרשימה השחורה. במקרה של תאימות לרשימה השחורה, יסומן השדה באייקון.

כך נראית לשונית פרטי ליד עם מספר שנמצא ברשימה השחורה:


מודולים: לידים,  מסך ראשי,  פרטי הליד