הגדרות >> בקרת איכות >> תסריטי שיחה / כלי עזר

הגדרות  בקרת איכות כלי עזר

מערכת lead.im מאפשרת להצמיד הנחיות ותסריטי שיחה ללידים. הנחיות אלו יוצגו לכל מי שמטפל בליד על מנת לספק תזכורת על הנושאים שצריכים לכסות תוך כדי טיפול בליד. מסך זה מאד פשוט לתפעול. הוא מאפשר להגדיר תבניות להנחיות ותסריטי שיחה:

להוספת תבניות להנחיות ותסריט שיחה:
1. קליק על כפתור 
2. הגדרת שם לתבנית החדשה
3. הגדרת תוכן לתבנית החדשה
4. קליק על הכפתור שמור להוספת תבנית חדשה

לעריכת תבניות להנחיות ותסריט שיחה:
1. קליק על השורה הרלבנטית בטבלת תבניות
2. עריכת שם / תוכן של התבנית בחלון פופאפ שנפתח
3. קליק על הכפתור שמור לעדכון התבנית

למחיקת תבניות להנחיות ותסריט שיחה:
1. סימון של השורה השורה הרלבנטית בטבלת תבניות
2. קליק על הכפתור מחיקה  שמופיע אחרי שמסמנים לפחות שורה אחת


מודולים: הגדרות,  בקרת איכות,  בקרת איכות - תסריטי שיחה