העברת לידים בין אנשי מכירות

מערכת Lead.im מאפשרת להעביר מספר לידים מאיש מכירות אחד (איש מכירות מקור) לאיש מכירות אחר (איש מכירות יעד) בפעולה אחת. בדרך הזו נמחקים ניתובים מהלידים המסומנים בחשבונו של איש מכירות המקור ונוצרים ניתובים עבור אותם הלידים אצל איש מכירות היעד.

כדי להעביר לידים מאיש מכירות מקור לאיש מכירות יעד יש לבצע פעולות הבאות:

  1. גשו אל את מסך משתמשים, לחצו על שמו אל איש מכירות המקור ובחלונית הקטנה שתקפוץ לחצו על לידים (המערכת תציג מסך לידים שמנותבים כרגע לאותו איש מכירות מקור).
  2. סמנו את הלידים שברצונכם להעביר אל איש מכירות היעד. לאחר סימון הלידים יופיע בסרגל הכלים תפריט עוד (משמאל לסל המיחזור).
  3. בתפריט עוד בחרו: טיוב לידים... >>> ניתוב לצוות מכירות (המערכת תציג מסך "ניתוב לידים לצוות מכירות" עבור משתמשים נבחרים).

  4. במסך ניתוב לידים לצוות מכירות סמנו את איש מכירות היעד אליו ברצונכם להעביר את הלידים ולחצו על שמור.


בסיום התהליך המערכת תמחק את כל הניתובים עבור הלידים שסומנו מאיש מכירות מקור ותנתב אותם לאיש מכירות יעד.


מודולים: ניתוב לידים,  ניתוב לידים לאנשי מכירות,  מודול מכירות