למה אני לא רואה סטטוסים של המפרסם?

יש שתי שאלות מאד הנפוצות בנושא ניהול סטטוסים שחוזרות על עצמן:
  • המפרסם שלי יצר סטטוסים ומנהל לידים לפי הסטטוסים האלו. למה אני בחשבון מנהל לא יכול לראות את הסטטוסים שלו?
  • אני בחשבון מנהל שלי הגדרתי סטטוסים שונים. למה למפרסמים שלי לא יכולים לראות אותם ולהתנהל אתם?
כדי לענות על השאלה הזאת אנו קודם כל צריכים להבין את המבנה של המערכת. מערכת Leadim היא מערכת ייחודית שנותנת מענה גם להתנהלות פנים-ארגונית, וגם להתנהלות בין-ארגונית.

במחזור חיים שלו ליד עובר תהליכים שונים שחלקם הוא עובר באותו ארגון וחלקם בארגונים שונים.

בוא נניח שיש לנו משרד פרסום מנהל קמפיינים עבור מפרסמים שונים. משרד פרסום הזה קונה לידים מהרבה מדיות וספקים אחרים, מרכז אותם, עושה להם טיוב וומעביר למפרסם שלו. המפרסם שלו מקבלים לידים ומנהלים תהליך מכירה וטיפול סופי. אז יש לנו בעצם שלושה אירגונים נפרדים שכל אחד מהם מנהל תהליכי עבודה פנימיים ושונים.
לכל אחד מאירגונים יכולים להיות משתמשים פנים-ארגוניים משלו שאתם הוא מנהל את הפעילות השוטפת שלו.

אז כמו שאפשר לראות, משרד פירסום הוא בעצם "מפרסם" מבחינת הספקים שלו, וגם "ספק" מבחינת המפרסמים שלו.

אז בכל חשבון (קרי ארגון) במערכת Leadim יש שני סוגי משתמשים:

סוג 1: משתמשים פנים-ארגוניים:
  • מנהלי חשבון
  • מנהלי קמפיינים
  • מנהלי מטייבים
  • מטייבים
  • מנהלי מכירות
  • אנשי מכירות
כל המשתמשים הנ"ל מהווים חלק מאותו ארגון וכולם ביחד מטפלים באותו התהליך הפנים-ארגוני במסגרת מחזור חיים של הליד.

סוג 2: משתמשים חוץ-ארגוניים
  • ספקים
  • מפרסם
מאוחורי כל אחד ממשתמשים הנ"ל יכול לעמוד אירגון שלם נפרד עם הנוהלים משלו, שיטות עבודה משלו ומשתמשים פנים-אירגוניים משלו. כמובן כדי לקבל שליטה מלאה ולהנות מכל היכולות של המערכת כל אחד ממשתמשים החוץ-אירגוניים צריך לרכוש לעצמו חשבון מלא, אבל גם אם הוא לא עושה את זה ויש לו חשבון בסיסי (זה שנוצר ע"י מנהל חשבון שלכם בעת יצירת משתמש לאותו מפרסם / ספק), זה עדיין חשבון של אירגון אחר עם כל המשמעויות שבכך.

עכשיו בוא נחזור לשאלה המקורית - אז מה קורה עם הסטטוסים בכל הסיפור הזה?
סטטוסים זה כלי להתנהלות פנים אירגונית בלבד. כל אירגון יכול להגדיר לעצמו סטטוסים לבד בהתאם לתהליכי עבודה הפנימיים שלו. אותם סטטוסים שמגדיר מנהל חשבון הם תופסים לכל האירגון שלו ולכל המשתמשים הפנים-אירגוניים שלו. אין שום קשר בין סטטוסים של האירגונים השונים.
אז כל משתמש מסוג מפרסם או ספק יכול להגדיר לעצמו סטטוסים משלו בהגדרות של החשבון שלו ואין לסטטוסים האלו שום קשר לסטטוסים  הפנימיים של הארגון שלכם.
 
זאת הסיבה שאתם באירגון שלכם לא יכולים לראות סטטוסים שמפרסם הגדיר לעצמו וגם מפרסם לא יכול לראות את הסטטוסים של האירגון שלכם.


מודולים: שאלות נפוצות,  ניהול שוטף,  לידים