שליחת נתון לשדה מסוג "תאריך"

המערכת קולטת שדות מסוג "תאריך" כמספר אחד ארוך בפורמט Unix Time.

ב-JavaScript ניתן להמיר תאירך לפורמט של Unix Time באמצעות פקודה הבאה:

​var UnixTime = new Date(YYYY, MM, DD).getTime() / 1000;


 


מודולים: התממשקות עם המערכת (API),  כללי