כיצד ניתן לקלוט ערכים של כן ו-לא כשמייבאים קובץ למערכת קובץ CSV?

אם קובץ האקסל (CSV) שברצונכם לטעון במערכת הלידים כולל שדה בחירה מסוג כן/לא,
ודאו שהערכים שמילאתם בעמודה זו בקובץ ה- CSV מכילים את אחת מהאפשרויות הבאות, בהן תומכת מערכת הלידים:

1/0
y/n
yes/no
true/false
on/off
כן/לא
כ/ל

* באם לא נבחר / הוגדר "כן" או "לא", תוגדר האפשרות "לא" כברירת המחדל.


ייתכן שתרצו לעיין גם במדריך שלנו לקליטת לידים מקובץ CSV:

http://support.lead.im/kb/art/126מודולים: קליטה לידים,  כיצד ניתן לקלוט ערכים של כן ו-לא כשמייבאים קובץ למערכת קובץ CSV?