מדריך: שליחת לידים במערכת lead.im

תוכן עניינים

1. מבוא
2. מהו כלל שליחה?
3. הגדרות בלשונית "שליחת לידים"

3. א. ברירת מחדל עבור דוא"ל
3. ב. ברירת מחדל עבור סמס
3. ג. כללי שליחה

3. ג'. 1. שם כלל השליחה
3. ג'. 2. תנאים
3. ג'. 3.  שליחת לידים לדוא"ל
3. ג'. 4.  שליחת לידים בסמס
3. ג'. 5. שליחת לידים ל-CRM


 

1. מבוא

מערכת הלידים של lead.im מאפשרת להפיץ התראות על לידים שנקלטו בשלוש דרכים עיקריות:

א. באמצעות דוא"ל

ב. בהודעת טקסט (סמס/SMS).

ג. באמצעות API (מוכר גם כ-WEBHOOK) למערכת חיצונית תוך יישום הוראות התממשקות של המערכת הרלוונטית.

ההגדרות של הפצת הלידים נערכות באמצעות כללי שליחה, אשר כל אחד מהם קובע אילו לידים יופצו ובאיזו שיטה.

הסבר מפורט על כללי שליחה ניתן למצוא בהמשך המדריך.

 

2. מהו כלל שליחה?

כלל שליחה הוא למעשה אוסף הגדרות, אשר קובע באילו דרכי הפצה יישלחו לידים שונים לגורמים מחוץ למערכת. את שליחת הלידים ניתן להגדיר הן ברמת המשתמש, הן ברמת הערוץ והן ברמת החשבון כולו. כל הגדרות השליחה מרוכזות בלשונית "שליחת לידים" אותה ניתן למצוא ברמות שונות במערכת:
- בפרופיל המשתמש, אשר במסך משתמשים.
- בפרטי הערוץ, אשר במסך קמפיינים.
- בהגדרות החשבון, אשר במסך הגדרות -> התממשקות -> לשונית שליחת לידים.

 

ברמת משתמש - שליחת הלידים מתבצעת בכל פעם שליד הופך להיות נגיש לאותו המשתמש. למשתמשים מנהלתיים יש גישה אל כל הלידים ולכן כללי השליחה שלהם יופעלו עבור כל ליד שייקלט במערכת.
משתמשים מסוג מפרסם או איש מכירות מקבלים גישה ללידים כתוצאה מניתוב, כך שכללי השליחה שלהם יופעלו מיד עם ניתוב הליד אליהם.

 

ברמת ערוץ - כללי שליחה מופעלים בכל פעם שנקלט ליד באותו הערוץ, ללא תלות כלשהי בהרשאות, כללי ניתוב או משתמשים.

 

ברמת חשבון - כללי שליחה ברמת החשבון כולו מופעלים בכל פעם שנקלט ליד במערכת.

 

ניתן ליצור כמה כללי שליחה וכל כלל יופעל באופן עצמאי מבלי להשפיע ומבלי להיות מושפע מכללי השליחה אחרים.

 

3. הגדרות בלשונית "שליחת לידים"
 

3. א. ברירת מחדל עבור דוא"ל

כאן ניתן להגדיר את ברירת המחדל של כתובות דוא"ל (אחת או יותר) אליהן תתבצע שליחת לידים באמצעות דוא"ל בהתאם להגדרות בכללי השליחה.

שימו לב!
עצם הגדרת ברירת המחדל אינה מהווה טריגר לשליחת הליד. הטריגר הנדרש יוגדר בכלל השליחה עליו נסביר בהמשך מדריך זה.

 

3. ב. ברירת מחדל עבור סמס
 

כאן ניתן להגדיר את ברירת המחדל של מספרי טלפון (אחד או יותר) אליהם תתבצע שליחת לידים באמצעות סמס בהתאם להגדרות בכללי השליחה.

שימו לב!
עצם הגדרת ברירת המחדל אינה מהווה טריגר לשליחת הליד. הטריגר הנדרש יוגדר בכלל השליחה עליו נסביר בהמשך מדריך זה.

 

3. ג. כללי שליחה

כדי ליצור כלל שליחה חדש יש ללחוץ על אייקון +(פלוס).
על מנת לערוך כלל שליחה קיים, יש ללחוץ על השורה של אותו הכלל בטבלת כללי השליחה.

בכל שורה בטבלה ניתן לראות את שם הכלל, תנאיו וכן את שיטות ההפצה שפעילות בו (email/crm/sms).

על מנת להפוך כלל ל-"לא פעיל", כנסו למצב עריכה של הכלל והסיטו את המתג "הפעל" ממצב כחול למצב לבן.

כדי למחוק לחלוטין את כלל השליחה, סמנו אותו ב- V בטבלת כללי השליחה ולחצו על אייקון סל אשפה.

 

לחיצה על כפתור +(פלוס) או על השורה של כלל השליחה ל- CRM קיים תפתח את חלון ההגדרות של אותו כלל מסויים: 

3. ג'. 1. שם כלל השליחה

טקסט חופשי שאין לו שום משמעות טכנית. השם מיועד להתנהלות נוחה עם יותר מכלל שליחה אחד.

3. ג'. 2. תנאים

אוסף הגדרות לפיהן תפעיל המערכת את שליחת ההתראות בעקבות קליטת לידים מהסוג שהוגדר. בכל כלל שליחה ניתן להגדיר תנאים שונים ומגוונים. כלל השליחה יפעל רק עבור לידים שעומדים בכל התנאים המוגדרים בו. אם אין בכוונתכם לקבוע תנאים כלשהם לשליחת הלידים, מלאו את תיבת הסימון "ללא תנאים". כלל שליחה פעיל, אשר אינו כולל הגדרות לתנאים כלשהם, יוחל למעשה על כל הלידים ויבצע בפועל שליחה של כל ליד רלוונטי.


דוגמה


 

בצילום המסך הנ"ל ניתן לראות שנקבעו התנאים:
A. קמפיין שווה ל-"ביטוח רכב"
B. שדה אזור מגורים שווה ל-"תל אביב, חיפה".

במילים אחרות, הכלל הזה יפעל אך ורק על הלידים, אשר נקלטו בקמפיין "ביטוח רכב" ואשר יש בהם את הערך "תל אביב" ו/או "חיפה" בשדה "אזור מגורים".

 

3. ג'. 3.  שליחת לידים לדוא"ל

כאן ניתן להגדיר את כתובת דוא"ל אחת או יותר אליהן יישלחו ההתראות על הלידים בעת שיופעל כלל שליחה זה. ברירת המחדל עבור רשימת הנמענים להתראות בדוא"ל מוגדרת בלשונית שליחת לידים (סע' 3.א. הנ"ל). בכדי לבטל את השפעת ברירת המחדל, שחררו את הנעילה מאייקון המנעול והזינו את כתובות הדוא"ל אליהן ברצונכם לשלוח את ההתראות. כל כתובת דוא"ל צריכה להופיע בשורה משלה.


 


אם אתם מעדיפים לראות אך ורק את שדות הליד שנקלטו בהם ערכים, תוכלו לסמן את תיבת הבחירה של "לא לשלוח ערכים ריקים". ברירת המחדל עבור הגדרה זו מגיעה מרמת החשבון כולו ותוכלו למצוא אותה ב-הגדרות -> לידים -> התראות.

 

3. ג'. 4.  שליחת לידים בסמס

כאן ניתן להגדיר מספר טלפון אחד או יותר, אליהם יישלחו ההתראות על הלידים בעת שיופעל כלל שליחה זה. ברירת המחדל עבור רשימת הנמענים להתראות בסמס מוגדרת בלשונית שליחת לידים (סע' 3.ב. הנ"ל). בכדי לבטל את השפעת ברירת המחדל, שחררו את הנעילה מאייקון המנעול והזינו את מספרי הטלפון אליהם ברצונכם לשלוח את ההתראות. כל מספר טלפון צריך להופיע בשורה משלו.


 

עליכם להגדיר באיזו תבנית סמס תשתמש במערכת בעת שליחת הלידים שמתאימים לכלל שליחה זה. את תבניות הסמס תוכלו למצוא ב- הגדרות -> לידים -> התראות.

 

3. ג'. 5. שליחת לידים ל-CRM

כאן ניתן ליצור Webhooks (כללי שליחה באמצעות API) אל מערכות CRM אחרות. או במילים פשוטות יותר, באפשרותכם להעביר את הלידים אל מערכות אחרות בהתאם להוראות ההתממשקות שתקבלו מהן.
לחצו על אייקון + והוסיפו Webhook חדש אשר נראה כך:

* שליחת לידים ב- API נקראה עד לא מכבר "שידור לידים". כעת יש לקרוא לזה "שליחה" ולא "שידור".

 

במסגרת ה- Webhook ניתן להגדיר בין היתר את הפרטים הבאים:

- שיטת שליחה: GET / POST / JSON template / XML template
- קידוד
- Headers
- ערכים קבועים
- שדות לשליחהמודולים: שידור לידים למערכות אחרות,  כללי