סינון האפשרות לנתב ליד כפול אל אותו המפרסם שהליד המקורי נותב אליו

סינון האפשרות לנתב ליד כפול אל אותו המפרסם שהליד המקורי נותב אליו

את בקרת הכפילות ניתן להחיל באחד מן האופנים הבאים:
1. על החשבון כולו.
2. על קמפיין מסויים.
3. בכל הקמפיינים של מפרסם.

בנוסף, ניתן למנוע ניתוב של ליד כפול אל מפרסם, אשר קיבל בעבר ליד דומה.


לדוגמה:
ניתבנו אל המפרסם את ליד א'
למחרת, נקלט ליד ב', אשר מכיל פרטים דומים לאלה שבליד א'.
כשנבקש לנתב אל המפרסם גם את ליד ב', המערכת תמנע מאיתנו את האפשרות הזו.


כיצד ניתן להגדיר זאת?
  • ברירת מחדל עבור כל החשבון: מסך הגדרות > בקרת איכות > לשונית כפילות לידים > "בקרת כפילות ניתובים למפרסמים" > הפעל!
  • ברירת מחדל עבור קבוצת משתמשים: מסך הגדרות > הרשאות > לשונית הרשאות כלליות > קבוצת הרשאות מסוג מפרסמים > "מספר ימים לבדיקת כפילות".

 
  • ברמת המשתמש: מסך משתמשים > כניסה אל פרופיל המשתמש (מסוג מפרסם) > לשונית הרשאות > "מספר ימים לבדיקת כפילות"
עם זאת, שמרנו למנהלי החשבון את האפשרות לנתב את הליד הכפול אל המפרסם, אך באופן ידני. כדי שזה יתאפשר, יש לגשת אל הרשאות המשתמש של מנהל החשבון ותחת כותרת המשנה ניתוב, לבטל את "סינון ניתובים כפולים".מודולים: ניתוב לידים,  מודול מפרסמים,  בקרת איכות