מתן משוב מפרסמים ישירות מהדוא"ל מבלי להיכנס אל מימשק המשתמש במערכת

משוב מפרסמים ניתן להעניק הן מתוך מימשק המערכת והן מתוך ההתראה שמתקבלת בדוא"ל על ליד שנקלט.

הנה דוגמה לדוא"ל שקיבל המפרסם בעקבות ליד שנותב אליו.
המפרסם יכול להקיש על אחת מסיבות המשוב האפשריות עבורו ומופיעות בגוף המייל.הלחיצה על סיבת המשוב שבגוף המייל תוביל את המפרסם אל עמוד חדש ובו אישור מערכת הלידים על קליטת המשוב. במקביל ניתן יהיה לראות את המשוב שהתעדכן במימשק המשתמש במערכת הלידים.
כדי לאפשר את הענקת המשוב מתוך הדוא"ל ללא הצורך להיכנס אל מימשק המערכת יש להגדיר כך:

ברמת קבוצת הרשאות מפרסמים-
מסך הגדרות > הרשאות > לשונית "הרשאות כלליות" > בחרו את קבוצת ההרשאות הרלוונטית של המפרסמים > סמנו V ב- "הגשת משוב באמצעות דוא"ל"ברמת המשתמש הבודד-
גשו אל מסך משתמשים > כנסו אל פרופיל המפרסם > בלשונית "הרשאות" סמנו V ב- "הגשת משוב באמצעות דוא"ל"מודולים: מודול מפרסמים,  משוב מפרסמים