שליחת לידים אל מערכת SalesForce

שיטת שליחת הלידים ממערכת lead.im אל מערכת SalesForce אינו שונה משליחת לידים אל מערכות CRM אחרות. כדי ליצור את ההתממשקות יש לפעול באופן הבא:

1. על לקוח SalesForce ליצור טופס קליטת לידים ולעבור תהליך של הגדרות, במסגרתו יש לסמן את השדות ולבחור הגדרות נוספות אשר רלוונטיות ל- SalesForce. בסוף התהליך, תפיק מערכת SalesForce קוד HTML עבור הלקוח.

כאן ניתן למצוא את המדריך SalesForce לביצוע התהליך:
https://help.salesforce.com/articleView?id=setting_up_web-to-lead.htm&type=5


2. את קוד ה- HTML, שהתקבל מ- SalesForce, יש להעביר לידי צוות התמיכה של מערכת lead.im שיסייע לכם בהפיכת הקוד להגדרות שליחת הלידים אל מערכת SalesForce. הקפידו בבקשה לציין את מספר החשבון שלכם בפנייה אל צוות התמיכה.


מודולים: שידור לידים למערכות אחרות,  שידור לידים