האם ניתן להזין ליד באופן ידני דרך ערוץ מסוג טופס אינטרנט או פלטפורמה פרסומית (פייסבוק)?

ישנם כמה סוגים של ערוצים. הסוגים היחידים שתוכל לבחור בהם בעת יצירת ליד חדש הם ערוצי קליטת לידית בהזנה ידנית או באמצעות קובץ אקסל (CSV).
ערוצים מסוג טופס אינטרנט או פלטפורמה פרסומית אינם רלוונטיים לתהליך של קליטת לידים באופן ידני / באמצעות קובץ.


מודולים: קליטה לידים