נגמרה לי חבילת הסמסים באמצע הדיוור. ועכשיו הדיוור "מושעה". מה עושים?

תשובה:

אל חשש!

1. רכוש חבילה חדשה של סמסים
2. גש אל מסך דיוור
3. כנס אל הדיוור שנכנס למצב "מושעה"
4. לחץ על "התחל דיוור"

המערכת תמשיך את מלאכת שליחת הסמסים אך ורק לנמענים שטרם קיבלו את הודעת הטקסט.

* ניתן כמובן לשנות את מועד ההתחלה המחודשת של הדיוור, ע"י בחירת מועד עתידי חדש ואח"כ לחיצה על כפתור "התחל דיוור".


מודולים: שאלות נפוצות,  דיוור בסמס,  רכישת סמסים