שדה מחושב - עריכה

ניתן להציג תוצאה מתמטית בשדה מסוג שדה מחושב, ע"י הזנת נוסחה ב-"שרשור שדות", אשר בחלונית עריכת השדה המחושב.
מבנה הנוסחה
{MATH{ (????) }}

נפתח ב-
{MATH{
​​​​​​​מסתיים ב-
​​​​​​​}}
​​​​​​​
את הפעולות המתמטיות יש לערוך בשמרנות עם סוגריים עגולים
ניתן לכלול בנוסחה הפניה אל שדה מסויים (Placeholder) כאשר מכניסים אותו לסוגריים מסולסלים.
למשל בדוגמה הזו, השדה המחושב יציג לנו תוצאה של 20% מהערך המספרי בשדה שמספרו 136258
{MATH{ (0.2*{136258}) }


מודולים: שדות