בהגדרת כללי ניתוב אוטומטי - האם הגדרת תנאי הפעלה זה AND או OR?