כיצד ניתן להוריד את קובצי השמע של שיחות הטלפון?

על מנת להוריד את קובצי השמע של שיחות הטלפון, בצעו חתך של הלידים הרלוונטיים, סמנו את הלידים אשר את ההקלטות שלהם תרצו להוריד, גשו אל "עוד" (אייקון שלוש נקודות) > טלפוניה... > הורדת הקלטות.מודולים: טלפוניה