מדריך: מנגנון סל מיחזור

1. כללי
פעולת המחיקה שולחת את הלידים אל סל מיחזור.
כדי לגשת אל הלידים אשר בסל המיחזור, יש להיכנס למסך לידים, לסמן ב- V את "סל מיחזור" ואז להקיש על חיפוש.


2. שחזור לידים מסל המיחזור
כדי לשחזר לידים מסל המיחזור יש לסמן את הלידים בסל המיחזור ואח"כ להקיש על אייקון "שיחזור".
3. הרשאות
במערכת הלידים ניתן לאפשר למשתמשים פנים ארגוניים למחוק לידים (ר' הגדרות > הרשאות > הרשאות כלליות).
ניתן גם לאפשר מחיקת לידים לצמיתות.
* מחיקת לידים לצמיתות לא אפשרית במקרה של לידים שהועברו אל סל המיחזור בחודש הקלנדרי הנוכחי.
4. מנגנון ריקון אוטומטי של סל המיחזור
באפשרות מנהל המערכת לבחור האם הוא רוצה שלידים שנמחקו והועברו אל סל המיחזור יימחקו לחלוטין בתוך 30, 60 או 90 יום ממועד המחיקה. ניתן גם לבחור שהלידים כלל לא יימחקו לחלוטין מסל המיחזור ופשוט יישארו שם.
5. מחיקת לידים לצמיתות באופן ידני
לא ניתן למחוק לצמיתות לידים שהועברו אל סל המיחזור במהלך החודש הקלנדרי הנוכחי. את הלידים הללו ניתן יהיה למחוק רק בחלוף החודש הקלנדרי, כלומר החל ב- 1 בחודש הבא.


מודולים: מחיקת לידים,  סל מיחזור