כללי ניתוב אוטומטיים (למפרסמים ולאנשי מכירות)

מטרתם של כללי הניתוב היא לאפשר חשיפה של משתמשים מסוג מפרסם / איש מכירות אל לידים אשר עומדים בתנאים מסויימים.
כלל ניתוב הוא למעשה אוסף של תנאים, אשר רק כאשר הם מתקיימים ניתן לצפות שהליד ינותב באמצעותו אל המשתמש/ים.
כללי ניתוב רלוונטיים לאנשי מכירות ולמפרסמים בלבד. בכל אחד מהמודולים ניתן לנהל את כללי הניתוב בתוך מסך הגדרות.
על מנת שהניתוב האוטומטי יפעל יש לגשת אל הגדרות > מכירות / מפרסמים > לשונית "ניתוב אוטומטי"
ולסמן V ב-"הפעל ניתוב אוטומטי".


כאן ניתן לקבוע בין היתר האם יוגבלו מס' הניתובים האוטומטיים והאם לאפשר ניצול מרבי של ניתובים אוטומטיים. כמו כן, ניתן לבחור אם לאפשר ניתובים אוטומטיים עבור לידים כפולים / שגויים / רשימה שחורה.


את כללי הניתוב ניתן ליצור, לערוך ובמידת הצורך למחוק בלשונית "כללי ניתוב"
ליצירת כלל ניתוב חדש יש ללחוץ על ה- "+". בחלון הקטן שנפתח יש להעניק שם לכלל הניתוב ולקבוע לו תנאים. בתחתית החלון הקטן ניתן להגביל (ברמת כלל הניתוב) את כמות הניתובים המרבית עבור לידים שעומדים בתנאי הכלל. לאחר מכן יש ללחוץ על "שמור".


בכדי להוסיף משתמשים (נמענים) לכלל הניתוב יש ללחוץ על המילה "הוסף" שמופיעה בצבע כתום. בחלון הקטן שנפתח יש להקליד את שם המשתמש, עד שזה מופיע במלואו ואז לבחור בו.הגבלות לידים: ניתן להגדיר לכל משתמש המשוייך לכלל ניתוב הגבלות על היקף הלידים שינותבו אליו.
ישנם סוגים שונים של הגבלות - חד פעמיות או תקופתיות.
ניתן כמובן להשתמש ביותר מהגבלה אחת, על מנת ליצור מצב כגון: הגבל את המשתמש בקבלת X לידים בכל תקופה שהיא בהגבלה הראשונה, ובכל מקרה אל תאפשר לו לקבל יותר מ- Y לידים בפרק הזמן המוגדר בהגבלה האחרת.
* על מנת להגדיר התחדשות של ההגבלה מידי יום ביומו, יש לבחור בהגבלה מסוג "מס' ימים" ולהגדיר "1" במס' הימים.

"התעלם משעות זמינות" - אם ברמת המשתמש (במסך משתמשים) מוגדרות שעות פעילות עבור אותו המשתמש, ניתן לנתב אל המשתמש תוך התעלמות מאותן שעות פעילות.
"לא לחישובים" - באם תרצו שלא לגרוע ממכסת הלידים אשר הוגדרה למשתמש בהגבלות ברמת המשתמש, תוכלו לבחור ב-"לא לחישובים". הלידים שינותבו למשתמש באמצעות כלל הניתוב זה לא יגרעו מהמכסה של אותו המשתמש.
* לנוחיותכם, ניתן למצוא את היקף ניצול מכסת הלידים בדו"ח ניצול לידים.


מודולים: כללי ניתוב,  ניתוב לידים לאנשי מכירות,  ניתוב לידים למפרסמים