לשונית קליטת לידים - טיפול בשדות

בלשונית קליטת לידים של ערוץ מסוג טופס אינטרנט ניתן:

1. לסמן את השדות אשר ברצוננו לקלוט מהצד השולח.


2. לערוך את שמות ה- HTML של השדות.


3. לקבוע ערך ברירת מחדל למקרה שאותם השדות המסומנים ב- V הגיעו ללא ערך כלל.


4. להטמיע ערך קבוע (ברירת מחדל) בשדות שאינם מסומנים ב- V.


מודולים: קליטה לידים