איפוס סיסמה למשתמש

1. גשו אל פרטי המשתמש במסך משתמשים והיכנסו למצב עריכה באמצעות העיפרון.
2. הקלידו סיסמה באנגלית בת 8 תווים לפחות, המכילה אות גדולה, אות קטנה וסיפרה לכל הפחות.
3. אמתו את הסיסמה בשורה שמתחת.
4. לחצו על שמירה.

* באפשרותכם לחייב את המשתמש להחליף את הסיסמה בכניסתו הראשונה אל המערכת.


מודולים: משתמשים,  ממשק ניהול משתמשים,  פרופיל משתמש