כיצד ניתן לקלוט במערכת הלידים פרטים מרשימות בחירה של טופסי לידים בפייסבוק?

1. לכל ערך אפשרי בשדה מסוג רשימה במערכת הלידים יש קוד משלו שמתחיל באותיות lfv.
כדי למצוא את הקוד הזה ניתן לגשת אל הגדרות >> לידים >> שדות, ללחוץ על שדה הרשימה ולהוריד את הערכים האפשריים שלו לאקסל.


לאחר מכן, כשפותחים את קובץ ה- Excel, כך נראים הקודים של כל אחד מהערכים האפשריים:


2. בעריכת הטופס בפייסבוק, כשניגשים לשדה רשימה שנראה כך:


ניתן לגשת אל SETTINGS ולהטמיע את הקודים של lead.im משקפים את הערכים הרלוונטיים.

 


מודולים: שאלות נפוצות