דוחות אוטומטיים

מערכת leadim מאפשרת להפיק דוחות אוטומטיים אשר נשלחים אחת לתקופה באמצעות דוא"ל.
באפשרותכם להפיק דוחות אשר מסכמים תקופה של יום / שבוע / חודש והם יישלחו בכל פעם שתסתיים התקופה שהגדרתם.

הדוחות יכולים להכיל קובץ אקסל עם רשימת הלידים שנקלטו ועומדים בתנאים שהוגדרו מראש עבור כל דוח אוטומטי, ו/או להציג שורה תחתונה בלבד של כמות הלידים שנקלטו בתקופת הדוח.

כיצד ליצור דוח אוטומטי?
בהגדרות >> לידים >> לשונית "דוחות אוטומטיים", לוחצים על ה- +



1. בחלון הקטן שנפתח במרכז המסך יש להזין שם לדוח האוטומטי לקבוע האם הדו"ח הזה יהיה פעיל או לא. כמובן שאם הוא פעיל, הוא יפעל באופן מחזורי בסיומה של התקופה שמוגדרת בו.

2. ניתן גם להגדיר תוקף של זמן, בו יהיה הדו"ח האוטומטי פעיל

3. לאחר מכן ניתן להגדיר אלו שדות יופיעו בקובץ האקסל שיישלח לנמעני הדוח האוטומטי.

4. יש להגדיר באילו תנאים צריכים הלידים לעמוד בכדי שייכללו בדוח האוטומטי.

5. ניתן להגדיר שהדוח האוטומטי יכלול אך ורק לידים, אשר נותבו למשתמש מסויים

6. יש לבחור את התקופה שהדוח יסכם. מטבע הדברים, הדוח יישלח בכל פעם מחדש בסוף התקופה.
שימו לב שבמקרה של שליחת הדו"ח אחת לשבוע ניתן לקבוע באיזה יום בשבוע יישלח הליד. במקרה של שליחת הדוח אחת לחודש, ניתן לקבוע באיזה יום בחודש יישלח הדוח באופן אוטומטי.

7. אם הדוח ריק מלידים, עדיין ניתן לסמן V בתיבת הסימון הרלוונטית ולקבל דוח ריק.

8. כאן ניתן להזין את כתובות המייל של הנמענים. כל כתובת דוא"ל תקבל שורה משלה.

9. ניתן לנסח שורת נושא לדואר האלקטרוני

10. אפשר גם לערוך את הטקסט שיישלח בגוף הדוא"ל.

11. למיטיבי הלכת, ניתן גם לשמור את הדוח האוטומטי כתבנית ובפעם הבאה שיוצרים דוח, להשתמש בתבנית הקיימת.

12. לסיום יש ללחוץ על שמירה.


מודולים: דו"חות,  לידים