שידור לידים למערכות חיצוניות

מערכת leadim מאפשרת להעביר לידים למערכות CRM ומערכות ניהול לידים חיצוניות. העברה הזאת מתבצעת באמצעות מודול שידור לידים, אשר מאפשר לשלוח לידים לכתובות אינטרנט בשיטות POST ו-GET.

הערה: הגדרת כללי שידור דורשת היכרות בסיסית עם שיטות שליחת נתונים POST ו-GET.

המערכת מאפשר להגדיר שידור לידים בשלוש רמות:
 • רמת כל החשבון - שידור כל הלידים הנקלטים בחשבון אל מערכת חיצונית
 • רמת ערוץ ספציפי - שידור כל הלידים שנקלטים דרך ערוץ ספציפי אל מערכת חיצונית
 • רמת משתמש - שידור כל הלידים המנותבים למשתמש מסויים אל מערכת חיצונית
הגדרת שידור:
הגדרות השידור מתבססות על הנחיות ההתממשקות שמתקבלות מהמערכת החיצונית אליה נרצה לשדר את הלידים.

 • הפעל - מפעיל את השידור. כשלא מסומן, המערכת לא תבצע שליחה/שידור.
 • אימייל לקבלת שגיאות - אם מסיבה כלשהי נכשלה השליחה אל מערכת חיצונית, שולחת מערכת leadim דיווח אל כתובת המייל שמוזנת כאן ומדווחת כי השידור נכשל והליד לא הגיע אל היעד. חשוב! אם לא הוגדרה כתובת כלשהי בשדה זה, המערכת לא תשלח דיווחים על כשלונות.
 • קישור - קישור יעד שאליו תתבצע שליחה של הליד.
 • סוג שליחה - בחירה באיזו שיטה תתבצע שליחה (POST או GET).
 • Url Encode - בסימון תיבה זו נקודד את הערכים הנשלחים בשיטת URLENCODE
 • קידוד - בחירת סוג הקידוד אשר באמצעותו תקודד המערכת את הערכים הנשלחים. ברוב המערכות השליחה מתבצעת בקידוד UTF-8, אבל יש מערכות ישנות שדורשות שיטות קידוד שונות.
 • צרף ל-POST - אם השליחה מתבצעת בשיטת POST ויש צורך לצרף פרמטרים קבועים, אשר לא מהווים חלק מהמידע שנמצא בליד (כגון: קוד ספק, שם משתמש/סיסמה, וכו') לנתונים שנשלחים ניתן להגדיר אותם בשדה הזה לפי התבנית הרגילה: key1=value1&key2=value2
 • בדיקת הצלחת שליחה - מערכות שונות מדווחות על הצלחה או על הכשלון בקליטת ליד בצורות שונות. ניתן להגדיר בשדה הזה מחרוזת אשר נכללת בתשובה של המערכת החיצונית במקרה של הצלחה. אם יש ערך מוגדר בשדה הזה, leadim תבדוק האם הערך הזה נכלל בתשובה שהתקבלה מהמערכת החיצונית
.


מודולים: שידור לידים