טבלאות המרה

בשידור לידים למערכות חיצוניות לפעמים יש צורך להמיר ערכים של שדות מסוג "רשימה" ומסוג "כן/לא" לערכים אחרים שמתואמים למערכות חיצוניות. מודול טבלאות המרה מאפשר להגדיר המרות כאלו ולהגדיר שמערכת, למשל, בשידור שדה "הסכמה לדיוור" מסוג "כן/לא" תשלח ערכים המתואמים לדרישות של המערכת החיצונית כמו "1/0", "yes/no"  או "true/false" וכו'..

עבור כל שדה מסוג "רשימה" או מסוג "כן/לא" אפשר להגדיר מספר טבלאות המרה אשר מתואמות למערכות חיצונות שונות. 


 


מודולים: שידור לידים