מנגנון בקרת לידים כפולים

כאשר מערכת Lead.im תזהה שנקלטו בחשבונכם לידים כפולים, היא תוסיף להם את האייקוןמנגנון לידים כפולים.

מנגנון הלידים הכפולים מאפשר לכם לדעת עבור איזה ליד זוהתה הכפילות ואילו שדות כפולים התקבלו.
כמו כן, סימון הלידים מאפשר לכם לסנן לרכז במהירות את כל הלידים הכפולים במסך אחד

בעמודת הסטטוס של הליד הכפול, לחצו על האייקון האפור שלצד המילה "כפילות" (באדום). ייפתח בפניכם מסך pop up, בו ניתן לעיין בפרטי הליד הכפול.בשורת הכותרת: מוצג מס' הליד הכפול.
בשורה המציינת "ליד זה כפול לליד מספר X": בלחיצה על מס' הליד המופיע כקישור, יוצג הליד המקורי בטבלת הלידים.
בשורה "שדות כפולים", הנמצאת בתחתית המסך: ניתן ללחוץ על הערך שזוהה ככפול והמערכת תציג את כל הלידים הכפולים בעלי אותו הערך בשדה הרלבנטי.

הערה: בכדי לצפות בלידים כפולים ודאו כי מנגנון "לידים כפולים" פעיל (הגדרות המערכת >> בקרת איכות >> כפילות לידים >> הפעל בדיקת כפילות (יש לסמן את השדה ב- V). כמו כן יש לסמן את מס' הימים / פרק הזמן בו תתבצע בדיקת הכפילות.


מודולים: כפילות לידים