שליחת מייל תודה אוטומטי

מערכת lead.im מאפשרת לשלוח מייל תודה אוטומטי ללידים שנקלטים במערכת. שליחת מייל תודה מוגדרת ברמת ערוץ לקליטת לידים ותופסת לכל הלידים נקלטים דרך אותו ערוץ. השליחה מתבצעת לכל השדות מסוג דוא"ל שמוגדרים באותו ערוץ. אם הערוץ לא מכיל אף שדה מסוג דוא"ל, מודול מייל תודה לא יעבוד ולא ישלח מיילים.

התוכן של מייל תודה מתבסס על תבנית המוגדרת מראש.

מייל תודה יכול להישלח במקרים הבאים:
  • מיד אחרי שליד נקלט במערכת
  • מיד אחרי שליד עבר תהליך טיוב וסומן כמטוייב
הפעלה
על מנת להפעיל שליחת מייל תודה עבור ערוץ ספציפי יש לבחור את הערוץ המתאים ולפתוח אותו לעריכה. בפרטי הערוץ בסעיף הודעות אוטומתיות ניתן לבחור תבניות שישמשו לשליחת מיילים אוטומטיים בכל אחד ממקרים מתוארים הנ"ל.חשוב!
יש ליצור תבנית דוא"ל אחת לכל הפחות על מנת שניתן יהיה לשלוח מייל תודה.מודולים: דיוור במייל