הגדרות לידים >> לשונית כללי

הגדרות  לידים כללי

מסך זה מכיל אוסף הגדרות כלליות הקשורות להתנהגות ומופע הלידים במערכת - 

  • הסתרת סימן * (ליד חדש) - צ'קבוקס זה מאפשר לכבות / להפעיל את סימון ה * עבור לידים שלא נקראו. במידה ואופציה זו מופעלת, כל ליד חדש אשר יתקבל במערכת יסומן בכוכבית (*) עד לרגע ההקלקה על שורת הליד וכניסה למסך עריכת הליד (התחלת טיפול בליד).


 


מודולים: הגדרות,  לידים,  לידים - כללי