סימן כוכבית (*) לידים שלא נקראו

כברירת מחדל מערכת Leadim מסמנת כל ליד חדש שנקלט במערכת בסימון מיוחד בצורת * (כוכבית) אשר מעיד על כך שליד זה לא נפתח ופרטיו לא נצפו. הסימון הזה מוצג כסימן כוכבית (*) ומוצג בסמוך לסטטוס של כל ליד.

בצילום המסך הבא ניתן לראות כיצד נראה סימן הכוכבית (*) בפועל - לידים המסומנים באדום לא נפתחו לעולם מרגע ''קליטתם" במערכת.

ברגע שמשתמש כלשהו לוחץ על שורת הליד וצופה בפרטיו, הכוכבית נעלמת ואין שום דרך להחזירה. מנגנון זה בא לתת אינדיקאצייה חד-משמעית האם ליד נפתח ופרטיו נצפו ע"י משתמש כלשהו או שלא.

הגדרות
ניתן לבטל סימון של לידים שלא נקראו במסך הגדרות בסעיף הגדרות לידים כלליות.
 


מודולים: לידים