פריסת סטטוסים בדו"ח שדות

דו"חות דו"ח שדות פריסת סטטוסים

דו"ח שדות מאפשר לראות התפלגות לידים לפי שדה מסויים.
למשל כמה לידים יש מכל עיר, מכל מקור הגעה, מכל גיל, וכו'...

בדו"ח שדות ניתן גם לסמן אפשרות . סימון של האפשרות הזאת מוסיף לדו"ח שדות התפלגות נוספת - התפלגות לפי סטטוסים. במצב כזה אפשר לראות כמה לידים יש מכל עיר ובכל סטטוס.

משתמשים בעלי גישה:
מנהל חשבון
- מנהל קמפיינים


מודולים: דו"חות,  דו"ח שדות