עדכון סטטוס טיפול בליד בקליק אחד ישירות ממסך הלידים

מערכת Leadim מאפשרת לעדכן את הסטטוס של כל אחד מהלידים ישירות מטבלת לידים הראשית, בקליק אחד בלבד ומבלי להיכנס כל פעם מחדש למסך עריכת פרטי הליד.

את האופציה הזו ניתן להפעיל ברמת פרופיל משתמש. מנהל חשבון יכול לקבוע מי מהמשתמשים הפעילים בחשבון יורשה לעדכן סטטוס מתוך טבלת הלידים ומי לא.

לאחר הפעלה, עמודת סטטוס בטבלת לידים תתקבל התצוגה הבאה:שיטת זו מאפשרת עדכון סטטוס עבור כל ליד בקליק בודד ללא צורך בתהליך המלא של עריכת הליד, עדכון סטטוס וביצוע שמירה.

את האפשרות לעדכן סטטוס במסגרת טבלת הלידים ניתן להפעיל עבור משתמשים מסוג
- מנהלי חשבון
- מנהלי קמפיינים
- מנהלי מכירות
- אנשי מכירות
- מפרסמיםמודולים: לידים,  מסך ראשי