עדכון סיבת פסילה בקליק אחד בלבד ישירות מטבלת הלידים

מערכת Leadim מאפשרת לעדכן את סיבת הפסילה של כל אחד מהלידים בטבלת הלידים הראשית ובכך לחסוך את הכניסה אל מסך עריכת הליד.

מי שמעוניין להשתמש בשיטה הזו, צריך לדעת שהיא אינה זמינה כברירת מחדל. ביכולתו של מנהל חשבון לקבוע מי מבין המשתמשים הפעילים בחשבון יורשה לעדכן את סיבה לפסילת ליד היישר מתוך טבלת הלידים ומי לא.

לאחר ההפעלה, עמודת סיבת פסילה בטבלת לידים תופיע בתצוגה הבאה:חשוב! עדכון סיבות פסילה מתאפשר רק עבור לידים שנקלטו דרך ערוץ בו מופעלות סיבות פסילה.

את האפשרות לעדכן סיבת פסילה מתוך טבלת הלידים ניתן להפעיל עבור משתמשים מסוג:
- מנהלי חשבון
- מנהלי קמפיינים
- מפרסמים


מודולים: לידים,  מסך ראשי,  פסילת לידים