מאגר ידע / התממשקות עם המערכת (API) / שליחת לידים בשיטת POST